کوچک کردن لاله گوشها

 

    

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن – دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: عمل جراحی است که در آن با برداشتن قسمتی از گوش اقدام به کوچک کردن گوش می شود.

 

مدت زمان عمل جراحی: حدود یکساعت

 

 

    

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن – دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: عمل جراحی است که در آن با برداشتن قسمتی از گوش اقدام به کوچک کردن گوش می شود.

 

مدت زمان عمل جراحی: حدود یکساعت

 

مدت زمانی که بیمار در کلینیک بستری باقی می ماند: بیمار همان روز از کلینیک مرخص میگردد.

 

بیهوشی: چنانچه بیمار کودک باشد این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام میشود ولی در صورتیکه بیمار بالغ باشد این عمل را میتوان تحت بیحسی توام با تزریق وریدی داروهای خواب آور انجام داد.

 

مدت زمان بهبودی: بیمار بعد از یک هفته می تواند به مدرسه یا سرکار خود بازگردد. کودکان تا 4 هفته بعداز عمل از بازیهای خشن خودداری نمایند.

بخیه ها دو هفته بعد از عمل کشیده میشود. بیمار دو تا سه هفته باید از هد بند استفاده کند.

 

دفعات عمل: یکبار

 

عوارض احتمالی: تجمع خون زیرپوست – عفونت – بجا ماندن جای برش جراحی بصورت برجستگی – بیش از حد کوچک کردن گوش – کمتر از حد مورد نظر کوچک کردن گوش – عوارض مربوط به بیهوشی

 

ماندگاری: دائمی

 

معادل لاتین: ear reduction

 

www.Iranfacelift.net

ایران فیس لیفت