پر کردن گودی زیر چشم

 

تعریف: در این عمل جهت رفع گودی زیر چشمها و ناودان مجاور بینی تکنیکهای مختلفی وجود دارد از جمله جابجایی بافت چربی زیر چشمها ؛  قرار دادن پروتز؛ تزریق چربی 

 

تعریف: در این عمل جهت رفع گودی زیر چشمها و ناودان مجاور بینی تکنیکهای مختلفی وجود دارد از جمله جابجایی بافت چربی زیر چشمها ؛  قرار دادن پروتز؛ تزریق چربی 

 

مدت زمان  عمل جراحی:   بسته به نوع عمل انتخاب شده از  نیم ساعت تا دوساعت

 

مدت زمان بستری بودن بیمار در کلینیک: بیمار بعد از عمل مرخص میشود.

 

بیهوشی: این عمل تحت بیحسی موضعی انجام میشود

 

مدت زمان بهبودی: بسته نوع جراحی از یک تا دو هفته متغیر است.

 

دفعات عمل: در خصوص تزریق چربی ممکن است نیاز به دو یا سه بار تزریق باشد ولی سایر موارد جراحی یکبار 

 

عوارض احتمالی:  کبودی موقتی ؛ تورم موقتی ؛در خصوص تزریق چربی کم یا زیاد تزریق کردن که در صورت زیاد تزریق کردن توده های سفتی ممکن است ایجاد شود؛ در صورت قرار دادن پروتز ممکن است لبه پروتز قابل لمس باشد ( نقص تکنیکی)  

 

ماندگاری:  غیر از تزریق چربی موارد دیگر دائمی است

 

معادل لاتین: Lower eyelid hollowness

ایران فیس لیفت

————————————–

بهترین چربی جهت تزریق در ناحیه گودی زیر چشمها

 

اگر قرار بر تزریق چربی برای پر کردن گودی زیر چشم و ناودان اشکی باشد ؛ چربی ناحیه شرمگاهی بهترین چربی است چون  چربی این ناحیه دانه مانند ( گرانولار) و کوچکتر می باشد به همین دلیل چربی تزریق شده شکل بهتری بخود می گیرد و سطح هموارتری ایجاد میکند ؛ همچنین ماندگاری بیشتری دارد بطوریکه در بررسی انجام شده سه و نیم سال بعد از تزریق نیز سلولهای چربی زنده بوده اند.

منبع: Aesthetic plastic surgery/Springers link

ایران فیس لیفت