پروتز چانه

 

عکس فوق بیمار را درست قبل از قرار دادن پروتز چانه نشان میدهد.

 

بیمار بلافاصله بعد از قرار دادن پروتز سایز ۳ آناتومیک چانه ( بزرگترین سایز این مدل پروتز ۴ است)

 

 

عکس فوق بیمار را درست قبل از قرار دادن پروتز چانه نشان میدهد.

 

بیمار بلافاصله بعد از قرار دادن پروتز سایز ۳ آناتومیک چانه ( بزرگترین سایز این مدل پروتز ۴ است)

 

عکس فوق مربوط به ۴ روز بعد از عمل جراحی قرار دادن پروتز از بیمار گرفته شده است

 

 

منتظر سایر عکسها باشید

ایران فیس لیفت