هزینه کلینیک

 

میانگین هزینه اتاق عمل و بیهوشی شامل هتلینگ یک شب اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک  به شرح ذیل است:

به هزینه اتاق عمل ِ بیهوشی وهتلینگ  مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جهت پک وسایل شخصی بیمار اضافه میگردد

در صورت مصرف نخهای خارجی  ِ استاپلرِ یا قلم های علامت گذاری  هزینه آنها نیز به  اضافه میگردد

لیفت صورت بمدت ۳ ساعت …… یک میلیون تومان ( به ازای هر نیم ساعت بیشتر شدن طول عمل مبلغ ۹۰ هزار تومان افزوده خواهد شد)

 

میانگین هزینه اتاق عمل و بیهوشی شامل هتلینگ یک شب اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک  به شرح ذیل است:

به هزینه اتاق عمل ِ بیهوشی وهتلینگ  مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جهت پک وسایل شخصی بیمار اضافه میگردد

در صورت مصرف نخهای خارجی  ِ استاپلرِ یا قلم های علامت گذاری  هزینه آنها نیز به  اضافه میگردد

لیفت صورت بمدت ۳ ساعت …… یک میلیون تومان ( به ازای هر نیم ساعت بیشتر شدن طول عمل مبلغ ۹۰ هزار تومان افزوده خواهد شد)

لیفت گردن بمدت ۳ ساعت ……..یک میلیون تومان ( به ازای هر نیم ساعت بیشتر شدن طول عمل مبلغ ۹۰ هزار تومان افزوده خواهد شد)

لیفت ‍پیشانی ……………… ۸۵۰ هزار تومان

لیفت ابرو………………… ۶۰۰ هزارتومان

لیفت ابرو توام با عمل جراحی زیبایی ‍پلک فوقانی…………۸۵۰ هزار تومان

قرار دادن پروتز گونه………………….۶۰۰ هزار تومان

قرار دادن پروتز چانه………………… ۴۰۰ هزار تومان

قرار دادن توام ‍پروتز گونه و چانه همزمان……….۸۰۰ هزار تومان

عمل زیبایی ‍پلک های فوقانی یا تحتانی …………. ۵۰۰ هزار تومان

عمل زیبایی پلک های فوقانی توام با تحتانی…………۶۵۰ هزارتومان

قرار دادن پروتز دو لب ………………..  ۴۵۰ هزار تومان

قرار دادن پروتز سینه………………….. ۶۰۰ هزار تومان

قرار دادن پروتز باسن ………………… ۸۰۰ هزار تومان

خارج کردن ‍پروتز سینه……………….۴۵۰ هزار تومان

ترمیم پروتز چانه……………………. ۴۵۰ هزار تومان

خارج کردن پروتز گونه……………..۴۵۰ هزار تومان

عمل زیبایی بینی…………………..۶۵۰ هزار تومان

ترمیم انحراف بینی……………….۶۵۰ هزار تومان

کوچک کردن شکم……………….. یک میلیون تومان

تزریق چربی  هر ساعت……………۴۵۰ هزارتومان

روتوش بینی………………. ۵۰۰ هزار تومان

روتوش سینه…………… ۶۰۰ هزار تومان

روتوش شکم ……………. ۶۰۰ هزار تومان

ساکشن بمدت دو ساعت…………. ۷۰۰ هزار تومان

تزریق ژل بمدت یک و نیم ساعت …….. ۴۰۰ هزار تومان

کاشت مو بمدت ۴ ساعت…………….. ۷۵۰ هزار تومان

عمل زیبایی گوشها……………….. ۶۵۰ هزارتومان

استوتومی فک……………………. ۸۰۰ هزار تومان

پولیپ بینی……………………….. ۵۵۰ هزار تومان

توربینکتومی…………………….. ۶۵۰ هزارتومان

شکستگی بینی …………………. ۳۵۰ هزارتومان

شکستگی فک…………………. ۸۰۰ هزارتومان

کشت دندان…………………… ۷۵۰ هزارتومان

 

منظور از روتوش عمل اصلاحی و ترمیمی می باشد

 

ایران فیس لیفت