لیفت مجدد (ثانویه) گردن

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تصمیم گیری در مورد لیفت ترمیمی و اصلاحی لیفت گردن  باید حداقل 8-6 هفته  و بطور متوسط 4-1 ماه منتظر ماند تا تورم ناحیه عمل فروکش کند تا نواقص و عیوب خود را نشان داد این دوره به اصطلاح " ماه عسل" لیفت گفته میشود چون بیمار خیلی راضی است ولی بعد که ورمها فروکش کرد تازه  عیوب خود باید به فکر رفع آن ها برآمد. "ماه عسل" لیفت وسیع صورت 6-5 ماه است.

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تصمیم گیری در مورد لیفت ترمیمی و اصلاحی لیفت گردن  باید حداقل 8-6 هفته  و بطور متوسط 4-1 ماه منتظر ماند تا تورم ناحیه عمل فروکش کند تا نواقص و عیوب خود را نشان داد این دوره به اصطلاح " ماه عسل" لیفت گفته میشود چون بیمار خیلی راضی است ولی بعد که ورمها فروکش کرد تازه  عیوب خود باید به فکر رفع آن ها برآمد. "ماه عسل" لیفت وسیع صورت 6-5 ماه است.

در خصوص اینکه چه زمانی عمل ترمیمی لیفت گردن انجام شود باید گفت که این اقدام  6 ماه  و ترجیحا" یکسال بعد از عمل لیفت اولیه انجام میشود وقتی که بافت گردن نرم شده و راحت تر از بافت زیرینش جدا میشود.

معادل لاتین: Secondary neck lift

ایران فیس لیفت