لیفت سانترال لب

 

با گاه شمار عمل جراحی لیفت سانترال لب فوقانی شما بطور تقریبی میتوانید از اینکه در روزهای بعد از عمل در چه وضعیتی هستید پی ببرید

عکسهای ذیل مربوط به عمل لیفت سانترال است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ انجام شده است

بیمار قبل از عمل جراحی لیفت سانترال لب

 

بیمار در خاتمه عمل لیفت سانترال لب (تاریخ عمل ۱۳۹۳/۱۰/۱۶)

 

 

با گاه شمار عمل جراحی لیفت سانترال لب فوقانی شما بطور تقریبی میتوانید از اینکه در روزهای بعد از عمل در چه وضعیتی هستید پی ببرید

عکسهای ذیل مربوط به عمل لیفت سانترال است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ انجام شده است

بیمار قبل از عمل جراحی لیفت سانترال لب

 

بیمار در خاتمه عمل لیفت سانترال لب (تاریخ عمل ۱۳۹۳/۱۰/۱۶)

 

بیمار ۵ دقیقه بعد از اتمام عمل جراحی لیفت سانترال لب

 

بیمار یک روز بعد از عمل (۱۳۹۳/۱۰/۱۷)

 

 ۲ عکس فوق مربوط به ۴ روز بعد از انجام لیفت سانترال لب بیمار است ( نمای مستقیم و نمای زیر)

—————————————————————————-

چهار عکس اخیر مربوط به ۶ روز بعد از عمل بیمار است

بیمار بی حسی مختصری در پشت لب فوقانی دارد و اظهار میدارد که نسبت به دو روز قبل کمتر شده است

———————————————————————

۲ عکس فوق ۸ روز بعد از عمل ؛ بلافاصله بعد از کشیدن بخیه گرفته شده است. محل برش ملتهب و قرمز بنظر میرسد. بیمار اظهار میدارد که نسبت به دو روز قبل بیحسی پشت لب فوقانی اش کمتر شده است. در ناحیه برش خارش نداردو

 

————————————————————————————

۳ عکس فوق ۱۲ روز بعد از عمل جراحی (۹۳/۱۰/۲۸) گرفته شده است زخم بخوبی جوش خورده وحداقل قرمزی در محل جوشگاه زخم مشهود است . عکس آخر بدون هیچگونه پوشاننده ای گرفته شده است

دندانهای بیمار بخوبی مشخص است و بیحسی پشت لب برطرف شده است

 

۴ عکس فوق مربوط به روز بیست و پنجم بعد از عمل جراحی لیفت بیمار می باشد ( مورخه ۹۳/۱۱/۱۱)

ایران فیس لیفت