عوارض لیفت ابرو و پیشانی

 

عدم تقارن ابروها و پتوز پلک بعلت آسیب عصب

یکی از عوارض لیفت ابرو و ‍پیشانی آسیب عصب می باشد این عارضه در اکثر اوقات موقتی است و ظرف ۶ ماه ابروها حرکت طبیعی خود را باز می یابند البته در مواردی امکان قطع عصب نیز وجود دارد.

ایران فیس لیفت

————————————-

 

عدم تقارن ابروها و پتوز پلک بعلت آسیب عصب

یکی از عوارض لیفت ابرو و ‍پیشانی آسیب عصب می باشد این عارضه در اکثر اوقات موقتی است و ظرف ۶ ماه ابروها حرکت طبیعی خود را باز می یابند البته در مواردی امکان قطع عصب نیز وجود دارد.

ایران فیس لیفت

————————————-

یکی دیگر از عوارض کچلی ناحیه محل برش می باشد.

عکس فوق مربوط به بیماری است که دو بار توسط دو جراح مختلف تحت عمل جراحی لیفت مانکنی به صورت غیراستاندارد قرار گرفته است که نتیجه آن ایجاد یک نوار کچلی پهن در محل برش شده است.

این عارضه خوشبختانه با توسل به روش های پیچیده و جدید قابل درمان است  و نگرانی برای این دسته از بیماران نباید وجود داشته باشد.

ایران فیس لیفت 

ادامه دارد

———————————————–