تعرفه اعمال جراحی زیبایی وزارت بهداشت

 

تعرفه اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷

حق العمل جراح  به قرار ذیل می باشد:

هر K معادل ۴۲۹۰۰ تومان

بعنوان مثال: 15K = 15 * 42900  که به آن هزینه بیهوشی و اتاق عمل و وسایل مصرفی اضافه میگردد.

لیفت لب —————————————- 90K

عمل زیبایی پلک فوقانی ————————— 90K

عمل زیبایی پلک تحتانی بدون شلی پلک ————————– 92K

عمل زیبایی پلک تحتانی با رفع شلی پلک ———————– 188k

 

تعرفه اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷

حق العمل جراح  به قرار ذیل می باشد:

هر K معادل ۴۲۹۰۰ تومان

بعنوان مثال: 15K = 15 * 42900  که به آن هزینه بیهوشی و اتاق عمل و وسایل مصرفی اضافه میگردد.

لیفت لب —————————————- 90K

عمل زیبایی پلک فوقانی ————————— 90K

عمل زیبایی پلک تحتانی بدون شلی پلک ————————– 92K

عمل زیبایی پلک تحتانی با رفع شلی پلک ———————– 188k

پر کردن گودی پلک فوقانی با جابجایی چربی با پایه عروقی ——- 162K

پرکردن گودی پلک تحتانی با جابجایی چربی با پایه عروقی ——– 214K

کشیدن گوشه چشمها از طریق دریل و فیکس به استخوان شامل زیبایی پلکها — 276k

لیفت ابرو و پیشانی از ناحیه شقیقه ——————————- 120K

کوتاه کردن پیشانی———————————–90k

لیفت گونه —————————————————-218K

پتوزهر پلک (افتادگی مادرزادی پلک)————————————–72k

قرار دادن پروتز چانه————————————–64K

قرار دادن پروتز گونه ———————————— 160K

قرار دادن پروتز فک————————————- 188K

لیفت گردن—————————————- 188K

عمل جراحی زیبایی بینی اولیه—————————-120K

عمل جراحی زیبایی بینی ثانویه—————————140K

قرار دادن پروتز پایه بینی———————————- 10K

ابدومینوپلاستی —————————————-165K

ترمیم ناف———————————————-57K

قرار دادن پروتز باسن———————————-200K

قرار دادن پروتز سینه———————————–132K

کوچک کردن سینه ها————————————240K

بالا کشیدن سینه ها  —————————————180K

تراش پوست صورت ———————————–60K

ساکشن غبغب—————————————– 48K

مینی فیس لیفت—————————————- 120K

لیفت قسمت میانی صورت( خط خنده)———————- 218K

تزریق چربی به هر ناحیه آناتومیک————————38K

لیپوساکشن اندام فوقانی ؛ تحتانی و تنه به تفکیک هر ناحیه—– 45K

تصحیح نوک پستان فرورفته یا بلند —————-  —–70K

قرار دادن پروتز لبها ———————————- 90K

برجسته کردن لبها با عمل جراحی ————————180K

ادامه دارد منتظر بمانید