تزریق ژل به لبها

 

اگر  یکی دو هفته بعد از تزریق ژل به لبهایتان متوجه شدید که برجستگی آن از بین رفته است ؛ اشکال در زمان تزریق بوده است بطوریکه پزشکتان ژل را کمی عمقی تر درون عضله تزریق نموده است.

ایران فیس لیفت

 

اگر  یکی دو هفته بعد از تزریق ژل به لبهایتان متوجه شدید که برجستگی آن از بین رفته است ؛ اشکال در زمان تزریق بوده است بطوریکه پزشکتان ژل را کمی عمقی تر درون عضله تزریق نموده است.

ایران فیس لیفت