تزریق چربی به چانه

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: در این عمل ,  چربی خود بیمار از ناحیه شکم یا رانها گرفته میشود بعد از اینکه در دستگاه فرار از مرکز ( سانتریفوژ) قرار داده شد. قسمت روغن مایع و خونابه از بخش جامد چربی جدا میگردد. آنگاه قسمت جامد به سرنگ های کوچکتر منتقل میشود و به چانه تزریق میگردد.

 

مدت زمان عمل: حدود نیم ساعت

 

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: در این عمل ,  چربی خود بیمار از ناحیه شکم یا رانها گرفته میشود بعد از اینکه در دستگاه فرار از مرکز ( سانتریفوژ) قرار داده شد. قسمت روغن مایع و خونابه از بخش جامد چربی جدا میگردد. آنگاه قسمت جامد به سرنگ های کوچکتر منتقل میشود و به چانه تزریق میگردد.

 

مدت زمان عمل: حدود نیم ساعت

 

مدت زمان بستری بودن در کلینیک: بیمار بلافاصله بعد از تزریق چربی مرخص است.

 

بیهوشی: این عمل تحت بیحسی موضعی انجام میشود در صورت اضطراب بیش از حد بیمار , داروی آرامبخش نیز بصورت وریدی تزریق میگردد.

 

مدت زمان بهبودی: بطور معمول بیمار از روز پنجم بعداز تزریق چربی می تواند به سرکار خود باز گردد. هر چه چربی بیشتری تزریق گردد , تورم حاصله بیشتر خواهد بود.

 

دفعات عمل: بطور معمول نیاز به سه بار تزریق چربی میباشد.

 

عوارض احتمالی: تورم – ایجاد توده – عفونت – جذب سریع

 

ماندگاری: بسته به شرایط استریلیتی عمل و تکنیک گرفتن و تزریق چربی متغیر است. اگر چربی تزریق شده 3 ماه بعد از تزریق باقی ماند آن چربی دائمی خواهد بود.

————————-