بلندتر کردن چانه

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: این روش جراحی برای بلندتر کردن طول چانه انجام میشود لذا قسمت تحتانی چانه قطع و جدا میگردد و بین قسمت بریده شده و صورت  قطعه ای از استخوان یا پروتز قرار داد سپس با پیچ و پلاک ثابت میگردد. این عمل برای افرادی توصیه میگردد که چانه کوتاهی دارند.

 

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: این روش جراحی برای بلندتر کردن طول چانه انجام میشود لذا قسمت تحتانی چانه قطع و جدا میگردد و بین قسمت بریده شده و صورت  قطعه ای از استخوان یا پروتز قرار داد سپس با پیچ و پلاک ثابت میگردد. این عمل برای افرادی توصیه میگردد که چانه کوتاهی دارند.

 

مدت زمان جراحی: بسته به تکنیک بکار برده شده حدود سه تا چهار ساعت

 

مدت زمان بستری شدن بیمار در کلینیک: بیمار یک شب در کلینیک بستری میگردد

 

بیهوشی: بیوشی عمومی

 

مدت زمان بهبودی: بیمار 14-10 روز بعد از عمل میتواند به سرکار خود بازگردد. فعالیت شدید بدنی بعداز 5-4 هفته مجاز می باشد.

 

دفعات عمل: یکبار

 

عوارض احتمالی: آسیب عصبی – آسیب عضلانی- اختلال در عملکرد لب تحتانی – کم یا زیاد طویل کردن چانه – عفونت – تورم شدید – عوارض مربوط به بیهوشی

 

ماندگاری: دائمی

 

معادل لاتین: Vertical mentoplasty

 

ایران فیس لیفت