اصلاح انحراف تیغه بینی

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن – دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: عمل جراحی که در آن تیغه بینی به خط وسط آورده می شود و دیواره استخوانی بینی با شکستن شکل طبیعی می گیرد و توربینهای برجسته درون بینی نیز حجمشان کم می شود لذا مشکل تنفسی بیمار برطرف میگردد و ظاهر بینی نیز طبیعی میشود.این عمل اغلب اوقات با عمل زیبایی بینی تواما" انجام می گردد.

 

مدت زمان عمل: 2-1 ساعت

 

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن – دکتر فرناد کرمی فر

 

تعریف: عمل جراحی که در آن تیغه بینی به خط وسط آورده می شود و دیواره استخوانی بینی با شکستن شکل طبیعی می گیرد و توربینهای برجسته درون بینی نیز حجمشان کم می شود لذا مشکل تنفسی بیمار برطرف میگردد و ظاهر بینی نیز طبیعی میشود.این عمل اغلب اوقات با عمل زیبایی بینی تواما" انجام می گردد.

 

مدت زمان عمل: 2-1 ساعت

 

مدت زمان بستری بودن بیمار در کلینیک: بیمار همان روز از کلینیک مرخص است.

 

بیهوشی: ترجیحا" بیهوشی عمومی ولی این عمل را می توان با تزریق ماده بیحسی وداروهای خواب آور نیز انجام داد.

 

مدت زمان بهبودی: بیمار بعد از 14-10 روز بعد از عمل می تواند سرکار خود بازگردد.

 

دفعات عمل: یکبار

 

عوارض احتمالی: سوراخ شدن دیواره بینی و در نتیجه شنیده شدن صدای سوت توسط بیمار- عفونت – زینی شکل شدن بینی – تجمع لخته خون ( هماتوم) زیر مخاط دیواره تیغه بینی – مشکل بویایی -عوارض مربوط به بیهوشی.

 

ماندگاری: دائمی

 

معادل لاتین: Septoplasty

 

ایران فیس لیفت